Profesionalna serija

Hlađenje otvorenih prostora

Princip hlađenja vodom
Voda se raspršuje pomoću pumpe visokog pritiska i specijalnih dizni, praveći veoma finu vodenu maglu od veoma sitnih čestica vode veličine 10 mikrona, koja smanjuje temperaturu vazduha.
Ove male čestice brzo absorbuju okolnu energiju (toplotu) i vodene čestice se iz tečnog pretvaraju u gasno stanje (para). Kao rezultat ove fizičke pojave je  smanjenje temperature okolnog vazduha.
Tehnički detalji
Sistemi rashlađivanja FogMaster se sastoje od same pumpe visokog pritiska, od seta filtera, koji se priključje na gradsku vodovodnu mrežu, cevnog razvoda, fitinga i dizni.
Istalacija je krajnje jednostavna, pomoću sistema brzih spojnica i raznih fitinga za pajanje, se sastavlja linijski cevni razvod u zavisnosti od primene sistema i uslova na terenu. Dizne se postavljalju na razmak od 0,8 do 1,2 m na visinu od 2,5-3 metara. Postoje i sistemi samo sa ventilatorima ili kombinacija predhodno navedenih.

profesionalni-sistemi

akvamatik-logo