Projektovanje zalivnih sistema

Projektovanje zalivnih sistema

 

Faze projektovanja:

– Izbor i raspodela raspršivača
– Podela na zone zalivanja
– Izbor upravljačke jedinice, el.magnetnih ventila, kablova i cevi
– Hidraulični proračuni
– Proračun vremena zalivanja
– Opis izvođenja radova

Planiran automatski zalivni sistem treba da obezbedi da u svako vreme biljke i travnate površine dobijaju potrebnu količinu vode, dopunjavanjem prirodnih izvora vode.

Cilj primene svakog automatskog zalivnog sistema, jeste dopunjavanje prirodnih, atmosferskih padavina, adekvatnom količinom vode koje su potrebne biljkama, na najracionalniji način.

Adekvatna količina vode
Za utvrđivanje potrebne količine zalivne vode kod biljaka postoje više teorija i metoda, čiji se rezultati manje-više ne razlikuju.

Količine vode pojedinih zona zalivanja mogu se podešavati po ugradnji sistema, u saradnji i u dogovoru sa odgovornim licima za održavanje zelenih površina (glavno odgovorno lice može biti obučeno za rukovanje upravljačkom jedinicom, odn. za programiranje potrebnih vremena rada i startovanja pojedinih zona zalivanja) u zavisnosti od vremenskih uslova, faza rasta biljaka i njihovih potreba za zalivnom vodom. Zahvaljujući velikoj mogućnosti podešavanja programa upravljačke jedinice, može se menjati kako norma zalivanja, tako i učestalost zalivanja po potrebi. Praćenjem dnevnih podataka o padavinama, temperaturi vazduha i td. mogu se odrediti vremena startovanja zalivanja, olakšavajući nadležnima posao održavanja projektovanih zelenih površina.

Na osnovu raznih proučavanja, uzimajući u obzir višegodišnja iskustva, može se ustanoviti da je za odgovarajuće održavanje travnjaka u letnjem periodu potrebno raspršiti 120–150 mm vode po kvadratnom metru mesečno, tj. 4–6 mm vode dnevno. Moguće je zalivanje i npr. svaki treći dan ali tada sa trostrukom količinom vode.

● Preuzmite detaljan katalog za projektovanje zalivnih sistema (pdf - 0.7 MB)

 


Osnovi raspoređivanja raspršivača

Pravilno raspoređivanje raspršivača predstavlja jedan od najbitnijih činilaca uspešnog funkcionisanja profesionalnog sistema zalivanja koje obezbeđuje precizno i ravnomerno zalivanje.

Na slici levo je dijagram količine raspršene vode jednog raspršivača. Oko raspršivača je najveća količina raspršene vode, a postepeno se smanjuje prema ivici kruga, pošto se ista količina vode raspršuje i na površinu A koja je znatno manja od površine E (donja slika) koja je najudaljenija od centra. Desna slika prikazuje raspodelu raspršene vode sa više raspršivača.

Ravnomerna raspoređenost količine vode po celoj površini se postiže preklapanjem površina kvašenja susednih raspršivača.


Racionalna raspodela raspršivača

Raspršivači zalivnog sistema samo međusobnim preklapanjem mogu ravnomerno raspršivati zalivnu vodu. Upravo njihov raspored određuje ravnomernost pokrivanja površina raspršenom vodom. Ako su rapršivači ređe postavljeni, ili su neprecizno raspoređeni, neizbežno dolazi do nedovoljno zalivanih odnosno prezalivanih delova površina. Naime, ako se istovremeno zalivaju sunčani i senoviti delovi, senoviti delovi će biti prezaliveni. Tako npr. i žbunaste površine iziskuju manju količinu vode nego travnjaci.
Cilj racionalne raspodele raspršivača je da, uzimajući u obzir konfiguraciju terena i vrstu biljaka, na njemu, zalivni sistem na svakoj površini rasprši potrebnu količinu vode.

● Preuzmite detaljan katalog za projektovanje zalivnih sistema (pdf - 0.7 MB)

akvamatik-logo